Kierowca będzie musiał ustąpić pieszemu “wkraczającemu”. Jest projekt zmian w przepisach

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (numer z wykazu RCL: UD53).  Przewiduje on zapowiadane kilka miesięcy temu przepisy w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, czyli przede wszystkim pierwszeństwo dla pieszego przed przejściem, obligatoryjną prędkość 50km/h w obszarze zabudowanym przez całą dobę oraz możliwość zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące o 50km/h za przekroczenie prędkości także poza obszarem zabudowanym. Ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2020.   UWAGA! Niniejszy tekst powstał na etapie prac prawodawczych i opisuje stan według dostępnego projektu i informacji z daty publikacji artykułu. […]

Czytaj więcej ›
Czy przedsiębiorca musi zarejestrować i opłacać odbiornik radiowy w leasingowanym samochodzie? Wyrok NSA

17 maja 2019 Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II GSK 837/17), w którym rozstrzygnął kwestię obowiązku rejestracji odbiorników radiowych znajdujących się w leasingowanych przez przedsiębiorców autach.Wyrok NSA potwierdza niestety niekorzystną linię orzeczniczą, z której wynika, że żeby obowiązek rejestracji odbiornika który jest częścią składową samochodu i uiszczania  od niego abonamentu był przeniesiony na najemcę auta, radio musi być przedmiotem oddzielnej umowy.   Orzeczenie zapadło na podstawie następującego stanu faktycznego. W trakcie kontroli dotyczącej wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, która była przeprowadzona 21 września 2015 w spółce A. sp. z o.o. w A. ujawniono 49 odbiorników radiofonicznych […]

Czytaj więcej ›
Wymiana drogomierza w pojeździe, oświadczenie i odczyt w SKP – odpowiadamy na najważniejsze pytania

Od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy art. 81a Prawa o ruchu drogowym sankcjonujący wymianę drogomierza w pojeździe. Zgodnie z tym przepisem, wymiana drogomierza jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie jego powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Dodatkowo – wymiana licznika może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.   Nowy przepis wraz z obowiązującym od 1 stycznia 2020 obowiązkowymi spisywaniem przez Policję spowodował wzmożone zainteresowanie instytucją wymiany drogomierza, co wiąże się bardzo często […]

Czytaj więcej ›
Cofnięty licznik + kontrola policji = jaka kara?

W styczniu 2020 roku weszło w życie nowe prawo dotyczące ingerencji w stan licznika. Weszło w życie i jest ono… poważnie egzekwowane! Można się o tym przekonać, śledząc informacje o kolejnych zatrzymanych kierowcach, których samochody miały przekręcone liczniki. Co warto wiedzieć o nowych przepisach, oprócz tego, że za cofanie przebiegu kilometrów grożą naprawdę surowe kary?

Czytaj więcej ›
Zmiany w centralnej ewidencji pojazdów. Będą dodatkowe informacje o autach

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców zostanie wzbogacona o kolejne dane. W bazie będą zapisywane informacje o stanie licznika, spisane podczas policyjnych kontroli, oraz o poważniejszych szkodach. Materiał programu “Raport” TVN Turbo.

Czytaj więcej ›
Dealerzy kontra hejterzy

W ostatnim czasie zauważalna jest tendencja do oceniania w mediach społecznościach usług wykonanych przez firmy. Dotyczy to też firm z branży motoryzacyjnej. Oczywiście, będziemy zadowoleni, gdy klienci wystawią pozytywne noty za jakość usług. Niestety, najczęściej chętni do oceniania są ci niezadowoleni z obsługi w salonie czy serwisie. Nie zawsze te oceny są zasadnie. Jak się bronić i jakie kroki prawne należy wówczas podjąć?

Czytaj więcej ›
Zasady uzyskania wsparcia do zakupu pojazdów w tym elektrycznych oraz wsparcia do budowy infrastruktury do ładowania pojazdów

W maju 2019 informowaliśmy o projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu dla przedsiębiorców. Rozporządzenie to było konsultowane na poziomie ministerialnym jak również było konsultowane publicznie, m. in. z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnym (PSPA), Polską Platformą LNG, Krajowa Izba Biopaliw, ale również PGE, ENEA, ENERGA, co skutkowało wprowadzeniem licznych zmian do pierwotnego projektu rozporządzenia.   Opracowanie zostało przygotowane przez Kancelarię Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi.   Kancelaria składa się z zespołu adwokatów, radców prawnych i doradcy podatkowego oraz aplikantów współpracujących przy świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej branży motoryzacyjnej.     Rozporządzenie weszło […]

Czytaj więcej ›
Zmiany w BDO odroczone

1 stycznia 2020 weszła w życie lipcowa nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, zgodnie z którą prowadzenie ewidencji odpadów odbywać ma się wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Obowiązek ten dotyczy szeregu podmiotów, w tym sprzedawców samochodów (dealerów, komisów) oraz serwisów samochodowych.     Do końca poprzedniego roku przedsiębiorcy wprowadzający na rynek np. produkty w opakowaniach, czy też gospodarujący odpadami byli zobowiązani do rejestracji w BDO, jednak nie wszyscy zdążyli, a sam system teleinformatyczny sprawiał wiele problemów. Dotychczasowy sposób ewidencji praktycznie się nie zmienił, poza […]

Czytaj więcej ›
Policja spisuje stan licznika, ale nabywca auta tego nie sprawdzi

Informacje o stanie licznika spisane przez policję czy Inspekcję Transportu Drogowego podczas kontroli mogą być powszechnie dostępne w usłudze Historia pojazdu. To mogłoby ułatwiać weryfikację przebiegu pojazdu. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że będą one w ten sposób ujawniane, ale projektowane przez ten resort rozporządzenie nie przewiduje tego.

Czytaj więcej ›
Można już dokonywać zawiadomienia o nabyciu pojazdu przez Internet

Od 1 stycznia obowiązują kary od 200 do 1000 zł za brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu samochodu zarejestrowanego w Polsce. Zgłoszeń takich teoretycznie można by dokonywać za pośrednictwem platformy ePUAP2. Dotychczas było to jednak możliwe w ograniczonym zakresie.   W grudniu branża sprzedawców samochodów zidentyfikowała i opisała braki w systemie ePUAP2 – przede wszystkim brak możliwości zawiadomienia o nabyciu pojazdu. Przez usługę ePUAP2 można było dokonać jedynie zawiadomienia o zbyciu, a o nabyciu już nie, co wynikało prawdopodobnie z błędnego utożsamienia zawiadomienia o nabyciu z przerejestrowaniem samochodu (o różnicach pomiędzy poszczególnymi instytucjami “rejestracyjnymi” piszemy w tym miejscu). Z kolei […]

Czytaj więcej ›

Następna strona »

Top