Wejdą w życie poważne zmiany w Prawie o ruchu drogowym

27 sierpnia 2020 prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Jest to jedna z obszerniejszych nowelizacji PRD w ostatnich latach, która spełnia wiele postulatów zarówno przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, organów samorządowych, jak i zwykłych kierowców i właścicieli pojazdów.   Oto najważniejsze zmiany wprowadzane w ustawie (w nawiasie termin wejścia w życie): rejestracja pojazdu poprzez salon sprzedaży pojazdów samochodowych (vacatio legis 9 miesięcy od ogłoszenia) – instytucję opisywaliśmy w tym miejscu, możliwość zachowania numeru i tablicy rejestracyjnej przy „przerejestrowaniu” (po komunikacie Ministra Cyfryzacji), likwidacja […]

Czytaj więcej ›
Rzecznik Finansowy wzywa ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy wycenie kosztów naprawy aut

Czterech czołowych ubezpieczycieli – posiadających łącznie ponad 50 procent rynku ubezpieczeń komunikacyjnych – otrzymało wezwania Rzecznika Finansowego o zaniechanie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Chodzi o odszkodowania z polis autocasco i stosowanie przez firmy różnych kryteriów do wyceny szkody całkowitej i szkody częściowej. Towarzystwa mają czas do końca sierpnia na poinformowanie Rzecznika o zaniechaniu stosowania zakwestionowanej nieuczciwej praktyki, pod rygorem skierowania spraw do sądów.   Działania Rzecznika to efekt rosnącej liczby sygnałów od klientów firm ubezpieczeniowych. Analiza warunków ubezpieczeń autocasco (AC) przeprowadzona przez ekspertów Biura Rzecznika Finansowego wskazuje na stosowanie niejednolitych kryteriów przy ustalaniu odszkodowania. Kryteria te zależne są od tego […]

Czytaj więcej ›
Kolejne podejście do uszczelnienia systemu SKP

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który dokonuje pełnego wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep, uchylającej dyrektywę 2009/40/WE. Projekt ma na celu zwiększenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Obligatoryjnym elementem procedury przeglądu technicznego miałoby być fotografowanie każdego badanego pojazdu oraz przechowywanie fotografii przez dwa lata od daty przeprowadzenia badania. Dlaczego?   Podobny system działa już w Czechach. Tak zgromadzone zdjęcia mają być dowodem umożliwiającym identyfikację i weryfikację czy dany pojazd rzeczywiście został poddany przeglądowi […]

Czytaj więcej ›
PFR skontroluje beneficjentów „tarczy”

Polski Fundusz Rozwoju zapowiedział wyrywkowe kontrole przedsiębiorców, w tym z branży motoryzacyjnej. Na podstawie opracowanego algorytmu będzie typować firmy pod kątem ewentualnych nieprawidłowości w pozyskaniu lub wydatkowaniu subwencji z Tarczy Finansowej. Pierwsze kontrole mają zacząć się we wrześniu.

Czytaj więcej ›
Szykują się zmiany w podatku akcyzowym od pojazdów samochodowych

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD35). Jest to kontynuacja projektu ustawy procedowanego podczas poprzedniej kadencji Sejmu (pod numerem UD 557).   Projekt zakłada dwa nowe przedmioty opodatkowania akcyzą: dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy; nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, a […]

Czytaj więcej ›
Co grozi z powodu kupna samochodu z umową “in blanco”?

Ocenia się, że rocznie nawet kilkaset tysięcy używanych aut sprowadzonych do Polski ma sfałszowaną umowę zakupu i jest sprzedanych na umowy „in blanco”, czyli popularnie „na Niemca”. Na czym polega ten proceder?   Nierzetelni handlarze (najczęściej nieprowadzący oficjalnej działalności gospodarczej) kupują samochód za granicą i od sprzedającego – osoby prywatnej bądź firmy – pośrednika otrzymują prawdziwą fakturę lub umowę zakupu wystawioną na siebie. Następnie, by uniknąć płacenia podatków, nie rejestrując auta, szukają w Polsce nabywcy, któremu odsprzedają auto na podstawie umowy „in blanco”, fałszując informacje o transakcji, bo w umowie widnieje, że sprzedawcą jest mityczny „Niemiec”, a umowa została zawarta […]

Czytaj więcej ›
Czy obowiązek pierwszej rejestracji i zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu istnieje solidarnie?   

Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest szczególnym rodzajem własności, charakteryzującym się jednością przedmiotu własności, wielością podmiotów i niepodzielnością wspólnego prawa. Jego przedmiotem może być zarówno nieruchomość, jak i ruchomość – w tym samochód. Współwłaścicielami pojazdu mogą być także osoby bez prawa jazdy. Współwłasność ma wiele zalet, ale wiąże się także z licznymi dodatkowymi obowiązkami, szczególnie związanymi z formalnościami urzędowymi i obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo o ruchu drogowym.   Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej […]

Czytaj więcej ›
Bezpieczny powrót do pracy po wakacjach

W kraju nadal obowiązują ograniczenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Część z nich dotyczy miejsc pracy. Z uwagi na ciągły wzrost zachorowań, środki bezpieczeństwa podjęte w zakładach w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, powinny zostać bezwzględnie utrzymane.

Czytaj więcej ›
UOKiK wyjaśnił, jak będzie karał menadżerów

Prezes UOKiK wydał Wyjaśnienia w sprawie sposobu wymierzania kar pieniężnych dla osób zarządzających. Poniżej przedstawiamy aspekty tych wyjaśnień, na które w naszej ocenie powinny zwrócić uwagę osoby zarządzające. Omawiamy też możliwości działań ze strony przedsiębiorców. Autorem tekstu jest radca prawny dr Dariusz Aziewicz z kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski.  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu. Odpowiedzialność menadżerów za naruszenie prawa konkurencji   Polskie prawo konkurencji przewiduje, że osoba zarządzająca, która w ramach sprawowania swojej funkcji umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień, może zostać ukarana karą finansową w wysokości do 2 000 000 złotych.   [...]

Czytaj więcej ›
Molestowanie i mobbowanie on-line

Praca świadczona na odległość nie wyklucza możliwości zaistnienia mobbingu, aktów molestowania i molestowania seksualnego. Telepracownik i pracownik zdalny mogą „na równi” z zatrudnionymi w biurze stać się ofiarami zachowania sankcjonowanego na gruncie prawa pracy. W takim przypadku działania i narzędzia wymierzone przeciwko innemu pracownikowi będą dostosowane do specyfiki pracy na odległość.   Teoretycznie wraz z zamknięciem biur i poleceniem pracownikom wykonywania pracy z domu, toksyczne środowisko pracy nie powinno stanowić już problemu w braku możliwości bezpośredniego kontaktu z mobberem lub osobą, od której wychodzą akty molestowania. Niemniej, ta specyficzna separacja wymuszona względami epidemiologicznymi nie sprawi, że takie praktyki ustaną. Wprowadzenie [...]

Czytaj więcej ›

Top