Epidemia koronawirusa wpłynęła na zmianę codziennych nawyków zakupowych konsumentów. W konsekwencji również sprzedaż samochodów przeniosła się do sieci. Ten segment sprzedaży ma realną szansę na szybki wzrost, jednocześnie ratując malejącą sprzedaż w salonach. Warto poznać zasady rządzące sprzedażą na odległość, by prawidłowo zabezpieczyć interes dealera.

 

Zapraszamy na webinar organizowany przez Moto-Prawo.pl, prowadzony przez r. pr. Małgorzatę Miller z kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k. pod patronatem Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Webinar skierowany jest to zarządów, dyrektorów, kierowników i pracowników działów sprzedaży pojazdów nowych i używanych.

 

Data: 14.07.2020 r. (wtorek)

Godzina 10:00

Czas trwania: 2 h (w tym 30 min Q&A)

Koszt udziału w szkoleniu to 160 zł netto (198,60 zł brutto).

 

 

 

W trakcie webinarium omówimy:

 • Wystawienie ogłoszenia – ogłoszenie a oferta, konsekwencje pomyłek w cenie lub specyfikacji pojazdu.
 • Weryfikacja klienta, omówienie zasad reprezentacji klienta, definicja przedsiębiorcy i konsumenta, podstawowe obowiązki Sprzedawcy oraz obowiązki związane z RODO, uprawnienia konsumenta oraz przedsiębiorcy.
 • Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość.
 • Umowa sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość – treść i forma umowy, ogólne warunki umów, cena, termin płatności, moment przejścia własności, przedmiot umowy, skutki niewykonania i nienależytego wykonania umowy, odstąpienie od umowy, brak odbioru pojazdu przez Kupującego.
 • Zabezpieczenie interesów Sprzedawcy w trakcie sprzedaży online.
 • Najczęstsze roszczenia Klientów, jak się przed nimi skutecznie obronić? Podstawy do złożenia reklamacji przez Klienta (z powodu braków właściwości pojazdu, niekompletności, publicznych zapewnień producenta etc.).
 • Alert prawny dotyczący zmian w przepisach wchodzących w życie 1 stycznia 2021 r. – nowa definicja przedsiębiorcy jednoosobowego.
 • Podstępne zatajenie wady pojazdu używanego, wada jawna i wada ukryta.
 • Czy warto sporządzić procedurę reklamacyjną przy sprzedaży przez internet?
 • Regres Sprzedawcy wobec poprzedniego dostawcy pojazdu.
 • Uwaga na nieuczciwą konkurencję – kradzież zdjęć i opisów, usunięcie bezprawnej opinii z sieci.

 

Prelegent:

r. pr. Małgorzata Miller, manager ds. obsługi prawnej branży automotive w M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k.

Autorka licznych publikacji w mediach branżowych i ogólnopolskich.
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.