Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszyły z trzema nowymi programami dotyczącymi elektromobilności, skierowanymi do różnych beneficjentów. Pieniądze w programach nie skończyły się i w dalszym ciągu trwa nabór wniosków.

 

Zapraszamy na bezpłatne webinarium kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski, na którym omówione zostały poszczególne programy i  zagadnienia związane z prawidłowym złożeniem wniosków.

 

W programie:

  • Omówienie programu: Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego
  • Omówienie programu: eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego
  • Omówienie programu: Koliber – taxi dobre dla klimatu (pilotaż)
  • Co po 26 czerwca? Jakie będą możliwości?
  • Odpowiedzi na pytania

 

Webinar odbył się na żywo w dniu 25 czerwca 2020.

 

 

Prowadzący: dr inż. Stefan S. Wójtowicz

Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji w tym książek, monografii, artykułów i referatów naukowych i publicystycznych. Organizował, przewodniczył i był członkiem komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Zawodowo był związany z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie. Brał udział i kierował licznymi projektami badawczymi i wdrożeniowymi w dziedzinie elektrotechniki, automatyki i metrologii. Pełnił funkcje kierownicze związane z zarządzaniem zespołami badawczymi, kierował Zakładami Naukowymi Instytutu, pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych oraz Zastępcy Dyrektora ds. Wdrożeń i Transferu Technologii w Instytucie Elektrotechniki, był członkiem Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki, Redaktorem Naczelnym Kwartalnika Naukowego „Prace Instytutu Elektrotechniki”, członkiem komitetu redakcyjnego miesięcznika „Nowa Elektrotechnika”, członkiem Sekcji Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej oraz Sekcji Podstaw Metrologii Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Naukowego w Przedsiębiorstwie Badawczo-Wdrożeniowym Frako-Term oraz prowadzi działalność w interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się projektami badawczymi i wdrożeniami innowacyjnych wyrobów i technologii.