Styczeń to czas wielu rewolucyjnych zmian w prawie motoryzacyjnym. Czas przedstawić kolejną z nich. Od 1 stycznia 2020 obowiązuje specjalny wzór tablic rejestracyjnych dla pojazdów elektrycznych oraz elektrycznych ze źródeł wodorowych. Zgodnie z art. 71 ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym, dodanym ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem posiadają tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Okazuje się jednak, że w wielu starostwach brak jest zielonych tablic i trzeba na nie czekać nawet kilkanaście dni.

 

W lipcu 2019 Minister Infrastruktury wydał rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, które określają szczegółowe wymagania dotyczące tablic. Tablice rejestracyjne wydawane dla tego typu pojazdów wyróżnia zielony kolor tła. Naklejka legalizacyjna dla pojazdów elektrycznych ma czerwoną obwódkę, natomiast dla pojazdów wodorowych (na razie właściwie nieobecnych na polskich ulicach) – żółtą. Kolor liter i cyfr oraz inne charakterystyczne elementy tablic nie ulegną zmianie. Przypomnijmy, do 31 grudnia 2019 wystarczyło naklejenie specjalnej nalepki, która wskazywała na rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu, która była umieszczana na przedniej szybie pojazdu.

 

Oprócz korzyści dla środowiska naturalnego, poruszanie się samochodem z napędem elektrycznym ma także wiele innych zalet. Art. 148a Prawa o ruchu drogowym dopuszcza takie pojazdy (do dnia 1 stycznia 2026) do poruszania się po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów. Samorząd może jednak zakazać lub ograniczyć wjazd „elektryków” na buspasy. Samochody elektryczne zwolnione są także od opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

 

Celem nowych przepisów jest wyróżnienie na drogach pojazdów o alternatywnym napędzie. W przeciwieństwie do nalepki, zielone tablice rejestracyjne będą lepiej zauważalne i oszczędzą kierowcom „elektryków” kontroli drogowych, które spotykają ich podczas poruszania się buspasami.

 

W związku z nowym wzorem tablic pojawiło się jednak wiele wątpliwości. Czy kierowcy muszą wymieniać „blachy”? Zielone tablice rejestracyjne otrzymają pojazdy rejestrowane po 1 stycznia 2020. Po tej dacie nie będzie możliwa rejestracja auta na zwykłych, biało-czarnych tablicach (trzeba więc niestety czekać na nowe blachy, a tych nie ma). Wymiana tablic nie jest jednak obowiązkowa. Kierowcy mogą dobrowolnie zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji z wnioskiem o wymianę tablic. Dotychczasowy numer i dowód rejestracyjny pozostaną bez zmian. Koszt takiej wymiany to 93 zł.

 

Nowych zielonych tablic nie należy oczywiście mylić z profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi, o których piszemy tutaj, a które mają białe tło i zielone litery.