17 maja w Warszawie odbyło się II Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Przez łącznie 4,5 godziny prelekcji przedstawiliśmy najbardziej interesujące w ostatnim czasie tematy prawne dla branży automotive. Odbyło się także Walne Zebranie Członków.

 

Na początek radca prawny Paweł Tuzinek ze Związku Dealerów Samochodów przedstawił opublikowane w lutym 2019 i skierowane do konsultacji publicznych rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. W prezentacji mecenas poruszył najbardziej istotne z punktu widzenia sprzedaży pojazdów osobowych aspekty, czyli wsparcia do budowy stacji ładowania oraz wsparcia do zakupu aut elektrycznych. Prezentacja mecenasa dotyczyła także aspektów rynkowych, w szczególności tego że wsparcie z FNT do zakupu pojazdów może przyspieszyć wdrożenie w Polsce tzw. modelu agencyjnego w dystrybucji pojazdów.

 

radca prawny Paweł Tuzinek

 

Druga prezentacja nosiła tytuł Relacja Dealer – Pracownik. Bonusy od podmiotów trzecich. Ryzyka i wskazówki praktyczne jak ich unikać” i przedstawili ją doradca podatkowy Magdalena Zasiewska, radca prawny Marcin Chomiuk i radca prawny Maciej Chrzan z kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS.

Szkolenie traktowało o zagrożeniach dotyczących wynagradzania pracowników (w różnych formach – m. in. bonusów, konkursów czy nagród) przez podmioty trzecie. Temat ten wiąże się z prowadzonymi raz na jakiś czas kontrolami przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, których podstawą jest uchwała Sądu Najwyższego z 2 września 2009 r. (sygn. akt II UZP 6/09).

Mecenas Marcin Chomiuk przedstawił również projekt procedowanej w Sejmie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary oraz przedstawił temat ryzyk zatrudniania tego samego pracownika w podmiotach powiązanych.

 

radca prawny Maciej Chrzan

 

Ostatnie szkolenie poprowadzili Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Marcin Świtkowski i asesor komorniczy Tomasz Skoczylas. Komornicy przedstawili praktyczne aspekty egzekucji z ruchomości oraz tego jakie problemy dotykają w ostatnich latach ten rodzaj egzekucji. Komornicy opowiadali też w szczegółach jak wygląda egzekucja z pojazdów m.in. o tym jak komornik sprawdza czy pojazd w ogóle fizycznie jeszcze istnieje, jak może namierzyć miejsce położenia pojazdu oraz o tym czy jest możliwe dokonanie jego zajęcia bez jego fizycznego odnalezienia. Poruszony został także temat ujawniania zajęć w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, co jest bardzo ważne dla branży dealerów samochodów i autokomisów, którzy odkupują pojazdy od klientów w rozliczeniu.

 

komornik sądowy Marcin Świtkowski i asesor komorniczy Tomasz Skoczylas

 

Wszystkie prezentacje zostaną przesłane do członków w następnym wydaniu Biuletynu Prawa Motoryzacyjnego.

 

W ramach spotkania odbyło się także III Walne Zebranie Członków, na którym udzielono absolutorium zarządowi stowarzyszenia w osobach radca prawny Paweł Tuzinek, adwokat Paweł Kozłowski i adwokat Maciej Krotoski. Przedstawiony został również projekt Centrum Mediacji i Arbitrażu przy SPRM, który zostanie wkrótce uruchomiony.

 

Następne Seminarium Szkoleniowe SPRM zaplanowane jest na listopad 2019 roku.