Derogacja podatku VAT, pozwalająca polskiemu rządowi na utrzymanie przepisów o jedynie 50-procentowej możliwości odliczanie podatku VAT od zakupu i kosztów używania samochodów została przyznana polskiemu rządowi tylko do końca tego roku. W celu jej przedłużenia polski rząd złożył (podobnie jak w roku 2016) wniosek do Komisji Europejskiej (która składa go do Rady UE) o przyznanie tzw. derogacji.

 

Co by było gdyby rząd nie złożył takiego wniosku albo Rada się na niego nie zgodziła? Mielibyśmy powrót do „kratki”. Przeżyliśmy to już raz, kiedy w roku 2013 ministrowie Rostowski i Szczurek z powodu własnych błędów, ale i skutecznego lobbingu ze strony branży, nie dostali takiej zgody w odpowiednim terminie i przez 3 pierwsze miesiące 2014 roku mieliśmy sprzedaż aut z „kratką” z pełnym odliczeniem VAT. Później weszły w życie obecnie obowiązujące regulacje, znoszące limit kwotowy odliczenia. Wzrost sprzedaży aut, który wtedy się zaczął trwa nieprzerwanie do dziś.

W pewnym momencie istniało też ryzyko, że jeżeli rząd za późno wystąpił z wnioskiem, to prawdopodobnie nie uda mu się otrzymać decyzji do końca roku, między innymi z uwagi na wybory do PE i nowy skład Komisji Europejskiej.

 

Wszystko rozwiewa jednak informacja jaką uzyskał Związek Dealerów Samochodów z Ministerstwa Finansów. Zgodnie nią, wniosek (projekt) legislacyjny Komisji Europejskiej w sprawie tzw. decyzji derogacyjnej Rady przedłużającej o kolejne 3 lata możliwość stosowania przez Polskę odstępstwa od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r.,str. I, z późn. zm.) – tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. – był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Podatkowych (WPTQ) na forum Rady Unii Europejskiej w dniu 11 lipca 2019. Żadne państwo członkowskie nie zgłosiło wówczas sprzeciwu wobec wskazanego projektu decyzji derogacyjnej. Następnie w dniu 5 września 2019 Sekretariat Generalny Rady zwrócił się do Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) o zarekomendowanie Radzie Unii Europejskiej przyjęcia decyzji derogacyjnej na jednym z najbliższych posiedzeń, jako punkt „A” (czyli w praktyce dokument gotowy do przyjęcia bez dyskusji). Według Ministerstwa Finansów, oznacza to w praktyce, że decyzja ta powinna zostać przyjęta przez Radę Unii Europejskiej najpewniej przed końcem października 2019.

 

Treść pisma MF znajduje się tutaj.