Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w czasach zabójczego wirusa niejednokrotnie umożliwiły podreperowanie budżetów wielu firm. Wraz z tym udogodnieniem pojawiło się jednak wiele wątpliwości, na co firmy mogą tak uzyskane środki wypłacić. Nieprawidłowo zagospodarowane fundusze, mogą spowodować nieprzyjemne reperkusje – obowiązek zwrotu uzyskanych należności w sytuacji wciąż nienajlepszej kondycji firmy.

Autorami tekstu są prawnicy z M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni.

W razie dalszych pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Uzyskane od PFR wsparcie co do zasady należało przeznaczyć przede wszystkim na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Takimi kosztami były koszty stałe i codzienne, charakterystyczne dla danego rodzaju działalności gospodarczej. Firmy dealerskie przeznaczały więc uzyskane środki na wynagrodzenia pracowników i czynsz, spłaty rat leasingowych, sfinansowanie zakupu nieruchomości lub budowę nowego obiektu, o ile była ona oczywiście związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co do zasady jednak – o czym nie należało zapominać – uzyskane środki miały na celu działalność pomocową, umożliwienie zachowania dotychczasowej płynności finansowej i ochronę przed bankructwem. Apetyt rósł jednak w miarę jedzenia i coraz  częściej w branży zaczęło się pojawiać  pytanie, czy niniejsze środki firmy mogą przeznaczyć na pokrycie dywidendy za 2019 r.?

 

Zgodnie z Regulaminem tarczy finansowej PFR dla mikro, małych, i średnich firm, środki z subwencji finansowej nie mogą zostać przeznaczone na płatności do właściciela, ani do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem beneficjenta. Jak zatem wynika z zapisów regulaminu, te konkretne środki nie mogą być przeznaczone na wypłaty dywidendy. Co jednak jest najistotniejsze – niniejsze nie oznacza niemożności wypłacania dywidendy w ogóle – jedynie uniemożliwia wypłatę dywidendy ze środków w przedmiocie dofinansowania PFR. Zatem, nie ma przeszkód, aby wypłacić dywidendę wedle dotychczasowych zasad obowiązujących w firmie i zgodnych z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych, jednakże przy założeniu, że dana firma będzie w stanie należycie uzasadnić fakt, iż niniejsza dywidenda nie została wypłacona ze środków niedozwolonych. Zgromadziwszy zatem odpowiednią dokumentację, można bez przeszkód dokonać wypłaty dywidendy, a uzyskane dofinansowanie PFR nie będzie decydujące.

 

A jak powyższe ma się w stosunku do dużych firm?

 

Tarcza finansowa PFR dla dużych firm, przewidywała różne formy wsparcia – przykładowo finansowanie płynnościowe poprzez udzielenie pożyczki, finansowanie preferencyjne, lub finansowanie kapitałowe – podwyższenie kapitału, pożyczkę zmienną, obligacje zamienne. Każdy ze sposobów finansowania posiadał jednakże regulamin, zgodnie z którym, pożyczka nie mogła zostać udzielona na dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych. Dodatkowo w ustawie wprost wskazano zakaz wypłaty dywidendy, kwoty do podziału, lub innych płatności na rzecz właścicieli beneficjentów rzeczywistych lub podmiotów powiązanych poza uzgodnionymi, zwyczajowymi transakcjami w toku normalnej działalności z uzgodnionym limitem.

 

W przypadku dużych firm nie ma więc znaczenia, czy podmiot może udowodnić, że środki na pokrycie dywidendy pochodziły z innego źródła. Korzystając zatem z udogodnień tarczy PFR, należy posiadać dokumentację dotyczącą udzielenia takiego finansowania oraz respektować zapisy regulaminu finansowania, znajdującego się w ustawie. Dywidenda nie może być jednak wypłacana właścicielom/wspólnikom oraz również obowiązuje generalny zakaz wypłaty dywidendy, niezależnie od jej finansowania.

 

Zapisy tarcz PFR niewątpliwie korzystniejsze są więc dla małych przedsiębiorców, którzy mogą bez  przeszkód wypłacać wypracowany zysk.