W Polsce coraz prężniej rozwija się rynek pojazdów zabytkowych – głównie sprowadzanych z zagranicy. Pojazdy takie są najczęściej sprowadzane do kraju jako “do remontu” i czasami jest to proces trwający wiele miesięcy, wiążący się z kosztami i koniecznością poszukiwania rzadkich części. Zważywszy, że remont takiego auta to bardzo często jego rozbieranie praktycznie “do zera” a potem ponowny montaż, istnieje potrzeba finalnego przetestowania auta przed jego sprzedażą oraz oczywiście wykonanie dla niego badania technicznego.

 

W związku z powyższym nasuwają się pytania dotyczące poruszania się po drogach publicznych takim zabytkowym samochodem. Jak dojechać takim autem do stacji kontroli pojazdów czy też dokonać jazdy „testowej”  Czy może można w takim przypadku posłużyć się tzw. tablicami dealerskimi?

 

O przepisach dotyczących “tablic dealerskich” czyli o profesjonalnej rejestracji pojazdów pisaliśmy w tym miejscu.

 

Wróćmy jednak do zasadniczego pytania – czy autem sprowadzonym, po remoncie, ale bez rejestracji w kraju, można udać się na jazdę testową lub udać się nim do SKP na biało-zielonych tablicach profesjonalnych? Odpowiedź na to pytanie brzmi – nie.

 

Profesjonalna rejestracja pojazdów, która stała się możliwa od 11 lipca 2019 adresowana jest do dealerów samochodów nowych, nigdy jeszcze nierejestrowanych czy to w Polsce, czy za granicą (art. 80s ust. 1 Prawa o ruchu drogowym). Korzystać mogą z niej także producenci pojazdów i ośrodki badawcze w celu łatwiejszego dokonywania jazd testowych. Samochody zabytkowe, jako samochody używane i kiedyś już zarejestrowane nie podlegają takiej rejestracji. Co więcej, podmiot występujący o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji obowiązany jest złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 Kodeksu karnego), że nie będzie korzystał w ramach PRP z pojazdów wcześniej zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

 

Rozwiązaniem jest tzw. rejestracja czasowa z art. 74 ust. 1 pkt 2 lit. c Prawa o ruchu drogowym. Na wniosek właściciela pojazdu dokonuje jej starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne w celu umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy. Właściciel otrzymuje tzw. „miękki dowód”, który jest ważny przez okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał.