W wyniku intensywnych rozmów branży motoryzacyjnej z Ministerstwem Cyfryzacji wynegocjowane zostało przesunięcie terminu obowiązywania rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych.

 

Rozporządzenie weszło w życie 19 czerwca 2020, ale z przesuniętym terminem rozpoczęcia obowiązywania od 1 stycznia 2021.

 

Mamy nadzieję, że do 1 stycznia 2021 uda się wypracować ostateczny, zmieniony kształt  wymagań technicznych dla radioodbiorników DAB+, montowanych w pojazdach.

 

Przypomnijmy, że brak przesunięcia terminu mógł skutkować utrudnieniami w sprzedaży samochodów, gdyż ze względu na wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej, od 21 grudnia 2020 roku każdy samochód kategorii M, jeżeli będzie wyposażony w radioodbiornik to będzie musiał być to także radioodbiornik DAB+. Producenci przygotowując się do tego wymagania produkują już tylko pojazdy z radioodbiornikami DAB+. Zatem wszystkie nowe pojazdy wyposażone w radioodbiornik DAB+ będą musiały spełniać wymagania techniczne zawarte w rozporządzeniu.