Trzeba przyznać, że szybko zadziałało Ministerstwo Cyfryzacji. 3 września 2020 została opublikowana duża nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, to jest ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw. W zakresie wejścia w życie braku obowiązku wożenia prawa jazdy trzeba było czekać na specjalny komunikat MC opublikowany w Dzienniku Ustaw i w BIP ministra, co – swoją drogą – jest dosyć osobliwą forma wejścia przepisu w życie. 

 

W dniu 4 września 2020 komunikat został opublikowany. Oznacza to, że brak obowiązku brania ze sobą dokumentu wejdzie w życie za niespełna trzy miesiące, czyli od 5 grudnia 2020.

 

Czekamy jednocześnie na dalsze komunikaty Ministra Cyfryzacji, które spowodują wejście w życie poniższych rozwiązań:

  1. możliwość zachowania dotychczasowego numeru i tablicy rejestracyjnej przy „przerejestrowaniu”,
  2. przekazywanie do CEP i gromadzenie tam danych o przekroczeniach terminów na pierwszą rejestrację pojazdu używanego (art. 71 ust. 7 PRD) i zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego (art. 78 ust. 2 pkt 1 PRD),
  3. czasowe wycofanie pojazdu osobowego z ruchu,
  4. zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy,
  5. uproszczenie przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji poprzez wyrejestrowanie pojazdu z urzędu w powiązaniu z systemem teleinformatycznym centralnej ewidencji pojazdów.

 

Pozostałe rozwiązania które przewiduje nowa ustawa i ich daty wejścia w życie znajdują się tutaj.