Miło nam poinformować, że nowym członkiem Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego została kancelaria prawna Eversheds Sutherland Wierzbowski.

 

Kancelaria prawna Eversheds Sutherland Wierzbowski jest jedną z wiodących firm prawniczych na polskim rynku. Istnieje od ponad 20 lat. Jest polskim biurem Eversheds Sutherland, globalnej sieci firm prawniczych, posiadającej 69 biur w 34 krajach. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne dla biznesu. Posiada szczególne doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii; wspiera firmy w obliczu wyzwań związanych z transformacją cyfrową, rozwojem technologicznym i wdrażaniem innowacji. Kancelaria od lat rekomendowana jest przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze. Więcej na eversheds-sutherland.pl.

 

Kancelarię Eversheds Sutherland Wierzbowski w SPRM będzie reprezentował radca prawny dr Dariusz Aziewicz.

 

Dr Dariusz Aziewicz, LL.M. jest radcą prawnym w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji oraz prawie umów handlowych. Wspiera klientów w zakresie oceny porozumień pomiędzy przedsiębiorcami, tworzenia systemów dystrybucyjnych, oceny praktyk przedsiębiorców posiadających pozycję dominująca. Reprezentuje przedsiębiorców przed organem antymonopolowym przy uzyskiwaniu zgód na koncentrację.

Tworzył oraz wprowadzał programy antitrust compliance. Pracował podczas postępowań antymonopolowych dotyczących porozumień ograniczających konkurencję przed Prezesem UOKiK, a także przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Sądem Najwyższym. Pracował też w ramach postępowań dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Ma na swoim koncie doradztwo m.in. w zakresie prawa ochrony konkurencji przy transakcji wyróżnionej przez dziennik Rzeczpospolita (Ranking Rzeczpospolitej 2019) w kategorii „Obsługa transakcji wymagającej kunsztu prawniczego”.

Przed dołączeniem do polskiego biura Eversheds Sutherland pracował w zespołach prawa ochrony konkurencji wiodących polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych.

Jest autorem jedynej w Polsce monografii naukowej w całości poświęconej ocenie skutków koncentracji przedsiębiorców – nominowanej w konkursie na nagrodę naukową Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 2018. Jest także współautorem Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (C.H. Beck, 2014) oraz podręcznika akademickiego do prawa ochrony konkurencji (Wolters Kluwer, 2018). Ponadto jest autorem licznych artykułów naukowych z zakresu prawa antymonopolowego dotyczących m.in. porozumień dystrybucyjnych, w tym ustalania cen odsprzedaży towarów. Wielokrotnie występował jako prelegent na konferencjach biznesowych.

Obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia LL.M. in Comparative law na University of Florida G. Levin College of Law, jak i Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.