11 kwietnia na zabraniu założycielskim w Warszawie powstało Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Stowarzyszenie będzie platformą skupiającą prawników i kancelarie świadczące obsługę prawną firm z sektora motoryzacyjnego lub chcących wejść na ten rynek albo poszerzyć na nim swoją obecność. Celem stowarzyszenia będzie podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji jego członków, tak ażeby mogli oni świadczyć obsługę prawną z jeszcze większym profesjonalizmem.

 

Prezesem Stowarzyszenia został wybrany radca prawny Związku Dealerów Samochodów Paweł Tuzinek. Poza nim, członkami zarządu zostali adwokat Paweł Kozłowski i adwokat Maciej Krotoski. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzić będą radca prawny Marcin Chomiuk (jako przewodniczący), adwokat Agnieszka Misiejuk i radca prawny Artur Bierć.

 

Stowarzyszenie skupia radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych i aplikantów tych zawodów, a tym samym także reprezentowane przez nich kancelarie, które obsługują firmy sektora motoryzacyjnego. Do stowarzyszenia na zebraniu założycielskim zapisało się 31 prawników i kancelarii. Na chwilę obecną, większość prawników stanowią prawnicy dealerscy, ale założenie jest takie, żeby integrowało ono środowisko prawnicze całości branży motoryzacyjnej. Prawnicy będący członkami stowarzyszenia będą otrzymywać Biuletyn Prawa Motoryzacyjnego, brać udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie. Na stronie internetowej stowarzyszenia zostanie również opublikowana lista rekomendacyjna prawników specjalizujących się w sektorze motoryzacyjnym.