Od początku marca obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadziła ona nowe uprawnienia dla pracodawców oraz nowe rozwiązania dla przedsiębiorców świadczących sprzedaż towarów i usług. 20 marca 2020 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 491), znowelizowane następnie 25 marca poprzez wprowadzenie “zakazu przemieszczania się”. Zmieniło ono zasady funkcjonowania wielu gałęzi gospodarki, w tym branży motoryzacyjnej. Szykowane są też nowe akty prawne, w szczególności te dotyczące tzw. Tarczy Antykryzysowej.

 

Kancelarie zrzeszone w Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego nie pozostają bierne i przygotowują dla swoich klientów materiały związane z nowymi rozwiązaniami prawnymi – zarówno tymi które weszły w życie, jak i z tymi w przygotowaniu. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami pochodzącymi z naszych kancelarii i współpracujących organizacji.

 

 

 


 

[01.04.2020] Opracowanie przygotowane przez zespół  prawników kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni opisujące uregulowania tzw. Tarczy Antykryzysowej. Opracowanie znajduje się w tym miejscu.

 


 

[30.03.2020] Kompleksowe zestawienie przygotowane przez Turcza Kancelaria Radców Prawnych zawierające streszczenie najważniejszych zaproponowanych przez rząd rozwiązań w zakresie Tarczy Antykryzysowej (na podstawie wersji ustawy która została skierowana do Sejmu). Opracowanie znajduje się w tym miejscu.

 


 

[28.03.2020] Tax Alert przygotowany przez Martini i Wspólnicy dotyczący przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Z alertem można się zapoznać w tym miejscu.

 


 

[24.03.2020] Opracowanie przygotowane przez specjalny zespół  prawników kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni kompleksowo opisujące planowane zmiany w przedstawionej propozycji zmiany Specustawy i innych ustaw (tzw. Tarczy Antykryzysowej). Opracowanie znajduje się w tym miejscu.

 


 

[23.03.2020] Alert przygotowany przez Martini i Wspólnicy. Jest to podsumowanie najważniejszych proponowanych uproszczeń w zakresie podatków, zawartych w projekcie ustawy mającej na celu walkę ze skutkami koronawirusa (tzw. Tarczy Antykryzysowej). Z alertem można się zapoznać w tym miejscu.

 


 

 

[23.03.2020] Opinia prawna Związku Dealerów Samochodów dotyczącą wpływu epidemii i ostatnich zmian prawnych związanych z formalnym wprowadzeniem stanu epidemii na funkcjonowanie firm dealerskich. Opinia dotyczy m.in. zakresu funkcjonowania firm dealerskich w reżimie stanu epidemii oraz analizę pojęcia siły wyższej i wynikającej z tego odpowiedzialności.  Z opinią można się zapoznać w tym miejscu.

 

 


 

[20.03.2020] Materiał przygotowany przez Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna opisuje najważniejsze kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie zwalczania naruszeń prawa ochrony konkurencji i konsumentów, które mogą być dla istotne dla przedsiębiorców w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami.  Z manualem można się zapoznać w tym miejscu.

 


 

Kancelaria JDP przygotowała kolejny materiał odpowiadający na istotne zagadnienia prawne. W szczególności polecamy uwadze fragment dotyczący kwestii, na ile obecna sytuacja uzasadnia uchylenie się od odpowiedzialności od niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania umownego.  Z materiałem można się zapoznać w tym miejscu.

 


 

Dokument przygotowany przez Turcza Kancelaria Radców Prawnych przedstawia informacje istotne z punktu widzenia pracodawcy krok po kroku w przypadku stwierdzenia choroby u pracownika lub członka rodziny. Opracowanie znajduje się w tym miejscu.

 


 

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 10 marca 2020, Rząd przygotowuje specustawę przyznającą przedsiębiorcom szereg ulg i ułatwień (tzw. „pakiet osłonowy”).  Z materiałem przygotowanym przez kancelarię JDP na ten temat można się zapoznać w tym miejscu.

 

 


 

Manual przygotowany przez kancelarię M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni dotyczący czasu i miejsca wykonywania pracy przez pracowników oraz wysyłania na urlopy lub zwolnienia ze świadczenia pracy. Manual znajduje się w tym miejscu.