Dematerializacja jest niezwykle ważnym procesem spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Zastąpi ona dotychczasowe domniemanie wynikające z prowadzonej przez zarząd księgi akcji – kto jest akcjonariuszem spółki. Zmieni zasady weryfikacji akcjonariuszy, zasady obrotu akcjami oraz uwolni zarząd od istotnych obciążeń związanych z prowadzeniem księgi akcji. Spowoduje, że co do zasady w środowisku korporacyjnym każdej spółki obligatoryjnie pojawi się nowy podmiot trzeci tj. dom maklerski. Wiele z kluczowych czynności musi zostać zrealizowanych do końca czerwca 2020. Zapraszamy przedsiębiorców z branży automotive zainteresowanych tematem na śniadanie biznesowe organizowane przez Kancelarię JDP oraz Navigator Dom Maklerski.

 

 

5 marca 2020 r.

(czwartek)

godz. 09.15-11.15

Zarządy i Działy prawne

spółek akcyjnych

i komandytowo-akcyjnych

Kancelaria JDP
Bud. North Gate,

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Podczas spotkania odpowiemy, jak z praktycznej strony bezpiecznie przeprowadzić dematerializację, nie narażając zarządu spółki na odpowiedzialność karną, ani cywilną, w tym wobec akcjonariuszy.

RSVP: 2 marca 2020 r. (poniedziałek), e-mail: daniela.otto@jdp-law.pl

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń na spotkanie, w celu wykluczenia udziału osób prowadzących działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 

Program:

 • Przyczyny i konsekwencje wprowadzenia dematerializacji
 • Proces dematerializacji w praktyce krok po kroku:
  • Podmioty prowadzące rejestr akcjonariuszy
  • Niezbędne czynności:
   • wybór podmiotu prowadzącego rejestr,
   • zawarcie umowy o prowadzenie rejestru,
   • wezwania akcjonariuszy do zwrotu dokumentów akcji,
   • przekazanie odpowiednich dokumentów do domu maklerskiego,
   • otwarcie przez dom maklerski rejestru akcjonariuszy i następnie bieżące dokonywanie wpisów w rejestrze
  • Terminy i harmonogram
 • Odpowiedzialność władz spółek za prawidłowe przeprowadzenie dematerializacji
 • Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr oraz przykładowa aplikacja do obsługi rejestru udostępniona przez dom maklerski
 • Alternatywne rozwiązania w stosunku do dematerializacji:
  • Przekształcenie w sp. z o.o.
  • Przejęcie (w szczególności downstream merger przez zależną spółkę z o.o.)
  • Przeniesienie majątku spółki akcyjnej do spółki z o.o oraz likwidacja spółki akcyjnej
  • Wady i zalety powyższych rozwiązań

 

Prelegenci:

Marcin Chomiuk

– Radca prawny,

partner w kancelarii JDP

Ekspert w zakresie prawa spółek, transakcji handlowych oraz doradztwa kontrak¬towego w projektach energetycznych. Specjalizuje się także w prawie kontraktów w sektorze przemysłowym, w tym dla branży motoryzacyjnej.
W swojej dotychczasowej karierze prowadził szereg restrukturyzacji korporacyjnych przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki. Doradzał także przy formowaniu złożonych przedsięwzięć Joint Venture. Prowadzi doradztwo kontraktowe związane z realizacją kompleksowych inwestycji infrastrukturalnych.
Doradza generalnym wykonawcom, podwykonawcom i projektantom przy realizacji inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury energetycznej oraz budowy cen¬trów handlowych.
Przewodniczący Komisji Prawnej/ Legal-Tech w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemy¬słowo Handlowej, Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wy¬dawnictwie C.H.Beck oraz Beck-online, Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego wydawnictwa C.H.Beck.
Adam Usiądek
– Associate
w kancelarii JDP
Specjalizuje się m.in. w prawie spółek, obsłudze transakcji M&A, doradztwie kon¬traktowym oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej (w szczególności podmiotów z branży produkcyjnej, branży FMCG oraz branży lotniczej).
W swojej dotychczasowej karierze zajmował się kompleksowym doradztwem na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności w zakresie bu¬dowania grup kapitałowych, jak również w zakresie przejmowania innych przedsię-biorstw (share deals, jak również asset deals) – łącznie z przeprowadzeniem pro¬cesu due diligence.
Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dot. wealth management, w szczególności obejmującego planowanie sukcesji metodami alternatywnymi do spadkobrania (m.in. polegającymi na budowie holdingu).
Z sukcesami reprezentował klientów w postępowaniach arbitrażowych dotyczących sporów związanych z transakcjami M&A.
Bartosz Krzesiak
– Dyrektor
w Domu Maklerskim
Navigator S.A.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicz¬nych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy.
Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Prowadzi szkolenia z zakresu obowiązków informacyjnych spółek giełdowych oraz funkcjonowania rynków kapitałowych.
Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet dorad¬czy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu), Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.