Jak już informowaliśmy wprowadzone od 17 października 2020 tzw. godziny seniora nie dotyczą salonów dealerskich, komisów i serwisów. W uzupełnieniu tej informacji informujemy, że w obiektach tego typu obowiązuje jednak przewidziany w rozporządzeniu o ograniczeniach w związku z covid limit klientów. Tłumaczymy dlaczego.

 

Przypomnijmy, zgodnie z §29 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758), w obiektach i placówkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż:

  • 5 osób na stanowisko kasowe, z wyłączeniem obsługi – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2;
  • 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2.

 

Obiekty i placówki z §7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia to:

  1. obiekt handlowy lub usługowy o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2,
  2. placówka handlowa w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2019 r. poz. 466).

 

Jak widać z powyższego, ograniczenie to odnosi się do „placówek handlowych” w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z tą ustawą, przez „placówkę handlową” rozumie się obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych. Taka kwalifikacja następuje bez względu na powierzchnię, czy rodzaj sprzedawanych towarów. Tak samo zatem jak dealerstwa, komisy i serwisy nie mogą pracować w niedzielę, tak samo stosuje się do nich ograniczenie z §29 ust. 4.

 

Tekst dotyczący tzw. godzin seniora znajduje się tutaj.