Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 566) wprowadzając obostrzenia w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000m2 w których świadczona jest sprzedaż detaliczna i usługi oraz w placówkach handlowych w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta wprowadziło limity osób w odniesieniu do ilości “stanowisk kasowych”. Jak interpretować to pojęcie i czym jest takie “stanowisko kasowe”?

 

Przypomnijmy, od 1 kwietnia 2020 r. w określonych obiektach handlowych lub usługowych oraz w placówkach handlowych może przebywać w tym samym czasie, nie więcej niż:

  • 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00 – 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia,
  • 3 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
  • 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku
  • z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

Jak wyglądają nowe obostrzenia w obiektach handlowych szczegółowo pisaliśmy w tym miejscu.

 

Czym więc jest stanowisko kasowe? Czy to miejsce przeznaczone do pozostawienia pieniędzy, czy miejsce, które musi być powiązane z obecnością kasy rejestrującej? Czy może należy to interpretować jeszcze inaczej?

 

Pojęcie stanowiska kasowego nie zostało nigdzie zdefiniowane w przepisach prawa, choć pojawia się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 816), w §25 w którym uregulowane są niezbędne elementy paragonu fiskalnego. Analizując interpretacje indywidualne organów skarbowych można natrafić na pogląd, iż stanowisko kasowe to stanowisko, które umożliwia ewidencję obrotu i niezwłocznie po dokonaniu transakcji wydawanie paragonów fiskalnych nabywcy. Może być więc tak, że jedna drukarka fiskalna dołączona jest do kilku stanowisk komputerowych, na których poprzez aplikację służącą do ewidencji obrotu będą tworzone dokumenty potwierdzające dokonanie sprzedaży (paragony). Na kilka stanowisk kasowych może więc przypadać jedna drukarka fiskalna (interpretacja indywidualna ITPP1/443-942/08/AJ Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 15 stycznia 2009 r.).

 

Stanowisko kasowe to więc miejsce umożliwiające ewidencję obrotu i niezwłoczne wydawanie nabywcy paragonu fiskalnego po dokonaniu transakcji. Nie każde wiec stanowisko kasowe musi posiadać własną drukarkę fiskalną.

 


 

Opracowanie zostało przygotowane przez Książkiewicz Muchowicz Kancelarię Radców Prawnych.

 

Kancelaria bierze udział w ramach akcji #RatujBiznes prowadzonej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców polegającej na nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o środki pomocowe 💻

 

Informacje odnośnie pomocy pro publico bono znajdą Państwo w tym miejscu.

 

Jesteśmy gotowi do działania👍

@ m.muchowicz@ksiazkiewicz-muchowicz.pl
📱 793 66 77 75

@ a.ksiazkiewicz@ksiazkiewicz-muchowicz.pl
📱 665 801 818