Od 25 maja 2019 obowiązują kary za fałszowanie przebiegu pojazdów mechanicznych. Powoduje to konieczność ustalania przez organy ścigania przebiegu auta w przeszłości. Oczywiście nic nie zastąpi opinii odpowiedniego rzeczoznawcy, ale na wstępnym etapie postępowania można ustalić czy przebieg nie został zafałszowany bez oględzin pojazdu. W polskim systemie prawnym przebieg w przeszłości zapisywany jest w kilku „miejscach”. Oto najlepiej dostępne z nich.

 

  1. Serwis HistoriaPojazdu.gov.pl

Dostępne są tam dane o przebiegu podczas dokonywania przeglądu technicznego auta na stacji kontroli pojazdów. Serwis dostępny jest dla każdego zainteresowanego, niezbędne jest jedynie posiadanie VIN pojazdu oraz daty pierwszej rejestracji, co bez problemu znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym.

 

  1. Sieci autoryzowane i historia serwisowa

W każdej autoryzowanej stacji obsługi (ASO), znajdującej się przy salonie samochodowym lub funkcjonującej samodzielnie uzyskać można dane co do historii serwisowej pojazdu, które każda z marek producentów pojazdów zapisuje we wspólnym systemie. O ile dane te nie są zawsze w pełni dostępne każdego obywatela (ochrona danych osobowych), to organy ścigania są w tym przypadku uprawnione do skorzystania z odpowiednich narzędzi procesowych. Co do zakresu danych, to mogą występować dwa modele – niektóre marki samochodów posiadają jedynie bazę krajową, a inne posiadają wspólną bazę danych na cały obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub sięgającą nawet dalej. Baza taka powinna być dostępna z poziomu każdego ASO, ale w celu uzyskania pełniejszej informacji zalecamy zwracanie się bezpośrednio do przedstawicieli producentów pojazdów. Listę przedstawicieli producentów można znaleźć na stronie: https://www.pzpm.org.pl/Czlonkowie.

 

  1. Zaświadczenie o odbytym badaniu technicznym z zagranicznej stacji kontroli pojazdów

Analogicznie jak w przypadku dokumentów wydawanych w Polsce ponieważ wydawanie takiego dokumentu jest obowiązkowe od 2015 roku w całej UE. Wzory taki zaświadczeń w różnych krajach znajdują się na stronie http://bezkrecenia.pl/.

Niestety zaświadczenia takie są wydawane – tak samo jak w Polsce – w formie papierowej, co oznacza że dokument taki w procesie sprzedaży auta często może “zaginąć”. W dowodach rejestracyjnych wydawanych w niektórych krajach możliwe jest odczytanie nazwy stacji kontroli pojazdów lub sieci stacji kontroli pojazdów, które wykonały ostatnie badanie techniczne.

 

  1. Informacja z platform zakupowych do handlu pojazdami używanymi

W chwili obecnej obrót samochodami używanymi w Unii Europejskiej w dużym procencie odbywa się poprzez platformy zakupowe, sprzedające nawet po kilkadziesiąt pojazdów w jednej transakcji do jednego kupującego. Auta te są następnie przywożone do Polski i tu dalej dystrybuowane. Firmy prowadzące takie platoformy zakupowe dokonują zapisu stanu licznika pojazdu w dacie sprzedaży w swoich systemach, a często zawierają stan licznika na wystawianych przez siebie fakturach. Do najpopularniejszych platform w Polsce należą obecnie:

https://www.autorola.pl

https://www.car-port.pl/

https://www.auto1.com/pl/

 

  1. Deklaracja AKC-U/S

Przebieg pojazdu jest obowiązkowym elementem deklaracji dopiero od 1 stycznia 2018 roku, a tym samym będzie on dostępny tylko dla aut przywiezionych po tej dacie.

 

  1. Dane ubezpieczycieli z polis

Ogromna większość ubezpieczycieli, nawet przy zakupie tylko polisy ubezpieczenia OC wymaga podania stanu licznika pojazdu w chwili wystawiania polisy. Ubezpieczyciele przechowują takie dane nawet do 20 lat wstecz w uwagi na tak określony termin przedawnienia roszczeń, które mogą powstać w związku z odpowiedzialnością posiadacza pojazdu mechanicznego.

 

  1. Raport Historii Pojazdu Carfax lub AutoDNA

Jest to międzynarodowy system dostarczający klientom końcowym odpłatnie raporty nt. historii pojazdów z Europy oraz USA, zawierające m. in. dane o historycznym przebiegu pojazdu. AutoDNA to polski dostawca tego typu informacji.