27 czerwca w Warszawie, z inicjatywy Związku Dealerów Samochodów, Polskiej Izby Motoryzacji oraz Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie „Techniczne i organizacyjne możliwości stosowania w Polsce modelu indywidualnych odchyleń indeksu 100 koszyka materiałów lakierniczych AZT”.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele branży serwisowej, ubezpieczeniowej, producenci i dystrybutorzy lakierów, dostawcy narzędzi kalkulacyjnych, przedstawiciele Rzecznika Finansowego oraz oczywiście przedstawiciele wymienionych organizacji. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele AZT Automotive GmbH z Niemiec, dla których celem wizyty miało być przedstawienie polskiemu rynkowi napraw blacharsko-lakierniczych zasad działania „koszyka” materiałów lakierniczych. Na początku spotkania odbyły się prezentacje dotyczące m. in. sytuacji na rynku rozliczeń szkód komunikacyjnych i napraw blacharsko – lakierniczych w Polsce oraz wpływu zmian wartości koszyka AZT na zmiany rentowności warsztatów blacharsko-lakierniczych w zakresie rozliczeń szkód komunikacyjnych (tutaj głos zabrali przedstawiciele konkretnych warsztatów – zarówno dealerskich jak i nieautoryzowanych). Odbyła się też prezentacja prawna którą przygotowali przedstawiciele Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego (adw. Paweł Kozłowski oraz r.pr. Paweł Tuzinek) dotycząca sporów prawnych pomiędzy ubezpieczycielami a warsztatami w zakresie wartości kalkulacji szkód komunikacyjnych w kontekście możliwości stosowania indywidualizacji wartości tzw. kodu 51 w systemie Audatex.

Następnie głos został oddany przedstawicielom AZT, którzy zaprezentowali swoje narzędzie kalkulacyjne oraz wielokrotnie wyjaśnili, że zmiana koszyka materiałów lakierniczych z września 2016 roku nie ma wpływu na polski rynek, ponieważ wartość indeksu który odnosi do koszyka (czyli m. in. tzw. kodu 51 w narzędziu Audatex) powinna być indywidualnie liczona i wprowadzana przez każdy warsztat. Przedstawiciele AZT potwierdzili również, że stosowanie indywidualnego indeksu ma miejsce na każdym rynku europejskim gdzie koszyk AZT jest stosowany. Przedstawiciele AZT wskazali również, że możliwe jest w przyszłości stworzenie dla polskiego rynku dwóch koszyków – według klasyfikacji części zamiennych z Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego z 2015 roku. Spotkanie było dokumentowane, zarówno w zakresie obrazu jak i dźwięku, ale kwestie zadane przedstawicielom AZT będą również przedmiotem oddzielnego pisma które wystosują organizacje zrzeszające warsztaty.