Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład której wchodzą Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów  oraz Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza na bezpłatne seminarium dla biegłych sądowych z zakresu techniki samochodowej i lakierowania pod tytułem:

 

„Rekomendacje i zalecenia techniczne Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych”

 

Seminarium odbędzie się w dniu: 28 marca 2019 o godzinie 10:00 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 w Warszawie. Przewidywany czas spotkania: do 2 godzin.

 

W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane działania i rekomendacje OMRT, które mają znaczący wpływ na techniczny i organizacyjny proces likwidacji szkód komunikacyjnych, a tym samym także na zakres i przebieg sporów prawnych pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi a ubezpieczonymi.

Patronat merytoryczny nad seminarium sprawuje nasze stowarzyszenie.

 

Program seminarium jest następujący:

 

 • Zasady działania i cele Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej, struktura rekomendacji OMRT

Marek Konieczny, Prezes Związku Dealerów Samochodów, Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego

 

 • Prezentacja rekomendacji technicznych OMRT:
  • Geometria i zawieszenie kół
  • Cieniowanie elementów
  • Mycie i przygotowanie do wydania
  • Proces przyjęcia i likwidacji szkody
  • Normalia

Tomasz Szydlak, Wojciech Tupajka, eksperci Polskiej Izby Motoryzacji

 

 • Indywidualny wskaźnik wartości indeksu zużycia materiałów lakierniczych dla serwisów (rekomendacje i model wdrożeniowy na polskim rynku)

–  Marek Konieczny, Prezes Związku Dealerów Samochodów, Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Należy się jedynie zarejestrować wysyłając nazwiska uczestników pod adres: biuro@zds.org.pl lub biuro@pim.pl .