Ponad stu przedstawicieli serwisów samochodowych z całej Polski wzięło udział w spotkaniu “Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT? I jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego?”, które odbyło się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Organizatorem spotkania były organizacje tworzące Ogólnopolską Motoryzacyjną Radę Techniczną, czyli Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Rzemiosła Polskiego i Związek Dealerów Samochodów. W czerwcu Rada przyjęła pierwsze cztery rekomendacje techniczne dotyczące zasad napraw blacharsko-lakierniczych w procesie likwidacji i rozliczenia szkód komunikacyjnych.

W spotkaniu wzięli też udział prawnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego, którzy poza prezentacją na temat aspektów prawnych likwidacji szkód komunikacyjnych odpowiadali na pytania uczestników.

W czerwcu 2018 roku OMRT wydała cztery pierwsze rekomendacje dotyczące likwidacji szkód i rozliczania z ubezpieczycielami. Organizacje zrzeszające warsztaty rekomendują ich stosowanie w prowadzonych sprawach sądowych.