W czerwcu Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład, której wchodzi Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Rzemiosła Polskiego i Związek Dealerów Samochodów przyjęła pierwsze cztery rekomendacje techniczne dotyczące zasad napraw blacharsko lakierniczych w procesie likwidacji i rozliczenia szkód komunikacyjnych (z dokumentem można zapoznać się tutaj).

Serwisy blacharsko-lakiernicze powoli rozpoczynają wdrażanie tych rekomendacji w swojej pracy i kalkulacjach szkód. Zgodnie z przewidywaniami, działania te napotykają jednak na opór ze strony większości towarzystw ubezpieczeniowych. Ale trzeba cierpliwie robić swoje. Krok po kroku. Miesiąc po miesiącu. Dlatego Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna organizuje seminarium “Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT? I jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego?”.

Program seminarium:

1. Technologiczne i organizacyjne podstawy rekomendacji OMRT

2. Jak zastosować rekomendacji OMRT w programach kalkulacyjnych – porady praktyczne

3. My już wdrażamy – case study serwisu, który stosuje już w kosztorysach rekomendacje OMRT

4. Indywidualny wskaźnik odchylenia tzw. kodu 51 dla każdego serwisu. Jak to zrobić? –

5. Jak obronić zastosowanie rekomendacji OMRT i indywidualnego kodu 51 w kosztorysach – droga prawna .

6. Dyskusja z udziałem członków OMRT, towarzystw ubezpieczeniowych i uczestników seminarium

Seminarium odbędzie się w dniu 27 września w godz. 11.00 – 15.00, w Warszawie, ul. Miodowa 14 (siedziba Związku Rzemiosła Polskiego), sala im. Kilińskiego.

Na seminarium obecni będą prawnicy Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, którzy poza prezentacją prawną dotyczącą wdrażania rekomendacji OMRT oraz udziałem w panelu, będą do dyspozycji uczestników chcących szczegółowiej poznać drogi prawne dochodzenia roszczeń przez serwisy.