Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego (SPRM) powstało 11 kwietnia 2018 roku na zabraniu założycielskim w Warszawie. Założycielami SPRM jest kilkudziesięciu prawników będących radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi i aplikantami tych zawodów. Z ofertą prawników zrzeszonych w Stowarzyszeniu można zapoznać się w zakładce Nasi Prawnicy.

 

 

Celem stowarzyszenia jest podnoszenie kwalifikacji jego członków, tak ażeby mogli oni świadczyć obsługę prawną sektora motoryzacyjnego z jeszcze większym profesjonalizmem. Stowarzyszenie robi to między innymi poprzez:

  • umożliwienie bezpośrednich kontaktów osobom zajmującym się obsługą prawną firm działających na rynku motoryzacyjnym,
  • kształtowanie i propagowanie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz materiałów pomiędzy prawnikami działającymi na rynku motoryzacyjnym,
  • podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy członków i świadczonej przez nich obsługi prawnej w zakresie prawa rynku motoryzacyjnego,
  • integrację środowiskowa prawników rynku motoryzacyjnego,
  • popularyzację nowoczesnych standardów wykonywania obsługi prawnej,
  • popularyzację wśród naszych członków wiedzy technicznej i nowych rozwiązań z zakresu motoryzacji,
  • inicjowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych wspierających zmiany na rynku.

Członkowie Stowarzyszenia mają dostęp do szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji dotyczących kwestii praktycznych i teoretycznych prawa motoryzacyjnego organizowanych przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie przesyła do członków, raz na trzy tygodnie Biuletyn Prawa Rynku Motoryzacyjnego, Stowarzyszenia prowadzi ponadto platformę, za pośrednictwem której możliwa będzie wymiana informacji, doświadczeń i materiałów udostępnianych przez członków (z odpowiednią klauzulą poufności). Na na naszej stronie udostępniony jest katalog prawników i kancelarii świadczących obsługę prawną rynku motoryzacyjnego, wraz z określeniem zakresu ich działalności i specjalizacji.