Twoim niezastąpionym partnerem w świecie zakładów sportowych i kasyn online w Polsce jest bukmacher Mostbet. Nasze drzwi są zawsze otwarte dla najbardziej wymagających graczy, którzy znajdą wysokie kursy, różne bonusy, darmowe zakłady i darmowe spiny, a także prostą rejestrację i szybkie wypłaty. Nasza wygodna aplikacja mobilna od Mostbet pomoże Ci nie przegapić ważnych momentów gry. Wejdź teraz i wygraj!

Opłata wstępna

 

Strona składająca wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego uiszcza bezzwrotną opłatę wstępną w wysokości 200 zł plus VAT.

Opłata wstępna obejmuje wydatki związane z podjęciem przez Centrum czynności administracyjnych wszczynających postępowanie mediacyjne.

 

Opłata mediacyjna

 

Z tytułu prowadzenia umownego postępowania mediacyjnego (na wniosek strony) w sprawach o prawa majątkowe, opłata mediacyjna wynosi 1% plus VAT wartości przedmiotu sporu jednak nie mniej niż 500 zł plus VAT i nie więcej niż 10.000 złotych plus VAT za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach o prawa majątkowe, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu oraz o prawa niemajątkowe, pobiera się opłatę mediacyjną w wysokości 400,00 zł plus VAT od każdej ze stron za sesję mediacyjną.

 

W przypadku skierowania do Centrum Mediacji i Arbitrażu wniosku o podpisanie przed mediatorem ugody uprzednio wynegocjowanej przez Strony (bez prowadzenia postępowania mediacyjnego), Centrum pobiera jednorazową opłatę mediacyjną w wysokości:

  • – 600,00 zł plus VAT przy wartości przedmiotu sporu do 5.000 zł;
  • – 1.000 zł plus VAT przy wartości przedmiotu sporu powyżej 5.000 zł do 15.000 zł;
  • – 1.500 zł plus VAT przy wartości przedmiotu sporu powyżej 15.000 zł do 25.000 zł;
  • – 2.200 zł plus VAT przy wartości przedmiotu sporu powyżej 25.000 zł.

 

Pełnomocnik Centrum ma prawo zwiększyć opłatę o 50% w skomplikowanych sprawach, w szczególności jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia liczby mediatorów.

 

Wydatki

 

Strony są zobowiązane do wnoszenia zaliczek na uzasadnione okolicznościami wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji, w tym w szczególności na:

 

  • 1. opinie/ekspertyzy rzeczoznawców,
  • 2. tłumaczy,
  • 3. podejmowanie czynności poza stałym miejscem działalności mediatora np. koszty podróży (delegacji), najem sal do przeprowadzenia mediacji oraz noclegów dla mediatorów.

 

Pozostałe wydatki, w tym koszty ewentualnej pomocy prawnej, strony pokrywają we własnym zakresie.

 

 

Zasady ogólne

 

Po zakończeniu postępowania mediacyjnego strony otrzymują fakturę VAT, uwzględniającą poniesione koszty, w tym opłaty oraz ewentualne wydatki.

Wysokość poniesionych opłat i wydatków, z wyłączeniem kosztów podróży mediatorów powiększa się o podatek VAT według obowiązującej stawki.

Za uiszczenie kosztów mediacji strony są odpowiedzialne solidarnie, o ile strony nie uzgodniły na piśmie inaczej.

 

Opłaty związane z prowadzeniem mediacji sądowej

 

W przypadku mediacji skierowanej przez Sąd opłatę, wydatki i koszty postępowania mediacyjnego rozlicza mediator zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20.06.2016 (Dz.U.2016.921 z dnia 2016.06.28).

Top