Twoim niezastąpionym partnerem w świecie zakładów sportowych i kasyn online w Polsce jest bukmacher Mostbet. Nasze drzwi są zawsze otwarte dla najbardziej wymagających graczy, którzy znajdą wysokie kursy, różne bonusy, darmowe zakłady i darmowe spiny, a także prostą rejestrację i szybkie wypłaty. Nasza wygodna aplikacja mobilna od Mostbet pomoże Ci nie przegapić ważnych momentów gry. Wejdź teraz i wygraj!

Osoby zainteresowane wpisem na listę mediatorów prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu wniosku niezwłocznie skontaktuje się z Państwem Pełnomocnik Centrum.

Dane wnioskodawcyw ramach stosunku pracyw kancelarii radcy prawnego lub spółcena podstawie umowy zleceniaInformacje dotyczące ukończonego szkolenia dla mediatorów (fakultatywnie):

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

Wnoszę o wpisanie mnie na listę mediatorów.

Uzasadnienie


Opis kariery zawodowej z uwzględnieniem wiedzy i kwalifikacji z zakresu branży motoryzacyjnej z powołaniem się na stosowną dokumentację

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w tym w szczególności do ich publikacji na stronie internetowej SPRM w Warszawie oraz do przekazywania ich osobom zainteresowanym działalnością Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).


Warunki wynagradzania mediatora:

1. Zadania w zakresie organizacji i prowadzenia Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego wykonuje Książkiewicz Muchowicz Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 3 Maja 47/9, 61-728 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000726385, NIP: 7831778266, (zwana dalej „Kancelarią”), natomiast obsługę administracyjną i biurową Centrum Mediacji i Arbitrażu prowadzi biuro Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego Stowarzyszeniem Prawników Rynku Motoryzacyjnego z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000747768, NIP: 5342587100.
2. W związku ze skierowaniem wniosku o przeprowadzenie mediacji, a następnie prowadzoną mediacją, na koszty postępowania mediacyjnego ponoszone przez strony składają się:

  • a) opłata wstępna,
  • b) opłata mediacyjna
  • c) wydatki
  • - których sposób ustalenia i wysokość określone są w Regulaminie Postępowania Mediacyjnego w Centrum Mediacji i Arbitrażu.

3. W zakresie rozliczeń ze stronami postępowania mediacyjnego Kancelaria wystawia fakturę VAT lub rachunek bezpośrednio na rzecz stron postępowania mediacyjnego zgodnie z obowiązującym kosztami postępowania mediacyjnego określonymi w Regulaminie Postępowania Mediacyjnego w Centrum Mediacji i Arbitrażu.
4. Mediatorowi prowadzącemu postępowanie mediacyjne spoza Kancelarii ustanowionemu w trybie § 11 Regulaminu Postępowania Mediacyjnego w Centrum Mediacji i Arbitrażu przysługuje:

  • a) w zakresie opłaty wstępnej i opłat mediacyjnych - wynagrodzenie w kwocie netto odpowiadającej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kwot netto faktur wystawionych stronom danego postępowania przez Kancelarię,
  • b) w zakresie wydatków - zapłata w kwocie netto odpowiadająca kwotom netto faktur wystawionych stronom danego postępowania przez Kancelarię.
  • 5. Wynagrodzenie i zwrot o których mowa w punkcie 4 będą płatne w terminie 7 dni od dnia zapłaty do Kancelarii przez strony, na podstawie faktury VAT wystawionej przez mediatora lub jego kancelarię lub jego pracodawcę.


Top