UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI, STATUTEM CENTRUM MEDIACJI I ARBITRAŻU PRZY SPRM ORAZ REGULAMINEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO.
Wyrażam zgodę na zwrócenie się przez Centrum Mediacji i Arbitrażu do drugiej strony o uzyskanie zgody na przeprowadzenie mediacji.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i wyrażam zgodę na prowadzenie mediacji zgodnie z Regulaminem Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego.

Oświadczam o zachowaniu w poufności przebiegu postępowania mediacyjnego.

W załączeniu przedstawiam dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty wstępnej w kwocie 200,00 zł plus VAT (246,00 zł brutto).

Top