Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych pojazdów silnikowych (rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010). Celem konsultacji jest ocena, czy i w jakim zakresie cele rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych pojazdów silnikowych (MVBER) zostały spełnione.

 

Przypomnijmy, że oprócz rozporządzenia Komisji (UE) nr 461/2010 („rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze pojazdów silnikowych”), KE przyjęła również zawiadomienie zawierające wytyczne dotyczące interpretacji tego rozporządzenia („Uzupełniające wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych w porozumieniach dotyczących sprzedaży i napraw pojazdów silnikowych oraz dystrybucji części zamiennych do pojazdów silnikowych”).

 

Komisja Europejska kieruje swoje zapytania do następujących grup zainteresowanych:

  • przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym UE, w szczególności producentów i dealerów pojazdów, producentów i dystrybutorów części zamiennych (autoryzowanych i niezależnych) oraz osób zajmujących się naprawami (autoryzowanych i niezależnych),
  • ich stowarzyszeń;
  • organizacji konsumenckich, a także
  • naukowców zajmujących się prawem konkurencji UE, a zwłaszcza sektorem pojazdów silnikowych.

 

W związku z powyższym proces jest otwarty dla każdego interesariusza, który może być nim zainteresowany.

 

MVBER zobowiązuję Komisję Europejską do sporządzenia sprawozdania oceniającego jego działanie do dnia 31 maja 2021. Wygaśnięcie obecnego rozporządzenia nastąpi w dniu 31 maja 2023.

 

Kwestionariusz oceny dostępny jest na stronach Komisji Europejskiej.