Zgodnie z założeniami projektu ustawy z dnia 14 maja 2019, obowiązkowy split payment ma zostać wprowadzony już od 1 września 2019 roku. Podzielona płatność ma być stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Niemniej jednak katalog został poszerzony również o części i akcesoria do pojazdów silnikowych.

 

Obowiązkowy split payment obejmie transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, wynosi co najmniej 15 000 zł. Tak więc, transakcje na kwoty poniżej 15 000 zł będą podlegały rozliczeniom na zasadach ogólnych. Warto wskazać, że ustawodawca jasno nie wskazał, czy przepis odnosi się do kwoty brutto czy netto.

 

Dodatkowo, jeżeli kwota przekroczy ww. limit, to zgodnie z planowanymi przepisami, do katalogu informacji jakie powinna zawierać faktura zostanie dodane specjalne oznaczenie w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”. W projektowanych przepisach znalazła się regulacja, nakładająca na wystawcę faktury sankcję w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” będącego informacją, że przedmiotowa faktura z uwagi na przedmiot transakcji jak i kwotę powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Jakie ryzyka występują przy przekroczeniu progu, gdy płatność nie zostanie uregulowana w modelu podzielonej płatności?

 

W projektowanych przepisach znalazła się regulacja, nakładająca na nabywcę  sankcję w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze za uregulowanie płatności w sposób inny niż przy pomocy modelu podzielonej płatności, jeżeli był do tego zobowiązany, ze względu na przekroczenie limitu 15 000 zł.

 

Co to może oznaczać dla branży motoryzacyjnej?

 

W załączniku 15 do ustawy o VAT wskazującym, które transakcje zostaną objęte obowiązkową podzieloną płatnością wymieniono zarówno sprzedaż detaliczną jak i hurtową części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. To zaś oznacza, że każda sprzedaż, jeżeli przekroczy limit 15 000 zł będzie musiała zostać zrealizowana w modelu podzielonej płatności. W związku z tym, nie będzie istniała możliwość zapłaty za taką transakcję ani gotówką ani kartą, a wyłącznie przelewem.

Dodatkowo, dealerzy jak i warsztaty samochodowe, będą zobowiązani do umieszczenia na fakturach dokumentujących sprzedaż części, oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, w przeciwnym wypadku narażą się na sankcję w wysokości 100% wysokości kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Druga problematyczną kwestią jest odpowiedź na pytanie czy części zamienne montowane w pojazdach silnikowych w ramach przeglądu czy serwisu to sprzedaż objęta podzieloną płatnością, czy może element kompleksowej usługi serwisowej podlegającej rozliczeniom na zasadach ogólnych. Ta sytuacja będzie dotyczyć zarówno dealerów samochodowych jak i warsztatów.

 

Jak się przygotować?

 

Po pierwsze, zweryfikować dotychczasowy poziom jednorazowych transakcji sprzedaży części samochodowych pod kątem ryzyka przekroczenia 15 000 zł. Następnie należałoby wprowadzić odpowiednią procedurę, która określałaby zasady postępowania dla pracowników w przypadku przekroczenia ww. limitu. Warto by również przeprowadzić szkolenia z pracownikami, którzy wystawiają faktury, tak aby wyeliminować ryzyko narażenia się na sankcje wynikające z niezastosowania się do nowych przepisów.

W przypadku montażu części, warto by rozważyć wystąpienie z interpretacją indywidualną tak aby potwierdzić, że jest to usługa w ramach kompleksowej usługi serwisowej, a w konsekwencji nie występuje odrębna dostawa towarów (części) wymienionych w załączniku 15 do ustawy o VAT – brak obowiązku przeprowadzenia płatności w modelu podzielonej płatności.

 


Autorem tekstu jest Maciej Kordalewski

Prawnik w kancelarii Martini i Wspólnicy, uczestnik Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej. Współpracował z Zespołem Zarządzania Wiedzą Podatkową w Deloitte, a wcześniej w renomowanej kancelarii komorniczej w Warszawie. W Martini i Wspólnicy zajmuje się szeroko pojętą tematyką motoryzacyjną: autor publikacji z zakresu VAT w Rzeczpospolitej, portalu internetowym Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, miesięczniku „Dealer” oraz w serwisie moto-prawo.pl.