Od 25 maja 2019 roku mamy w polskim systemie prawnym nowe przestępstwo polegające na zmianie wskazań licznika samochodu, ingerencji w prawidłowość pomiaru oraz zleceniu innej osobie dokonania zmiany wskazań licznika lub ingerencji w prawidłowość pomiaru. Zgodnie z nowym art. 306a Kodeksu Karnego przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, a w przypadku tzw. mniejszej wagi karą pozbawienia wolności do lat 2.

 

Od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy art. 81a Prawa o ruchu drogowym sankcjonujący wymianę drogomierza w pojeździe. Zgodnie z tym przepisem, wymiana drogomierza jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie jego powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Dodatkowo – wymiana licznika może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.

 

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego we współpracy z M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni oraz serwisem Moto-prawo.pl przygotowały specjalną broszurę, w której kompleksowo zawarto szereg informacji o nowych przepisach, w szczególności to jak działa przepis karny, kiedy można dokonać wymiany drogomierza, co z wymianą drogomierza w 2019 roku, jak wygląda odczyt po wymianie drogomierza w SKP itd. Dokument jest adresowany do sprzedawców samochodów, fleet managerów, warsztatów, diagnostów i prowadzących SKP oraz do wszystkich właścicieli samochodów zainteresowanych tematem.

 

Teraz ważne, by to kompendium wiedzy dotarło do wszystkich firm motoryzacyjnych w Polsce i do maksymalnej ilości ich klientów. Bardzo prosimy o jej maksymalne rozpropagowanie poprzez Państwa kanały społecznościowe, mailingi i strony internetowe. Broszurę można pobrać z tego miejsca.